Verplaatsingen


 

Verplaatsingen


 

Voor uitwedstrijden kunnen enkel leden met een abonnement op Club Brugge of members Club 1891 zich inschrijven.


Bij inschrijving voor een verplaatsing moet er altijd een voorschot betaald worden van 18 euro per persoon.


Inschrijven voor een competitieverplaatsing kan altijd tot en met de zondag voor de verplaatsing.:

 

Busprijs: 18€ / – 16 jaar 15€


Na 8 uitwedstrijden kan je 1 uitwedstrijd gratis mee.


*Reglement verplaatsingen:


1) Identiteitskaart moet ingelezen worden als je meegaat op verplaatsing (Eenmalig).

 

2) Je moet een abonnement hebben op Club Brugge of lid zijn van Club 1891.

 

3) Charter moet ondertekent worden (Eenmalig).

 

4) Wanneer het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare tickets overschrijd, bepalen volgende punten wie meekan:

 

      - Er word rekening gehouden met het aantal punten je verzameld hebt in de reguliere competitie en op welke ranking je staat.

 

      - busabonnementen hebben voorrang op iedereen.

 

5) Indien je in de laatste week voor een wedstrijd afzegt na een inschrijving krijg je de kosten van je ticket niet terug.


Met vriendelijk groeten,


Het bestuur


Franky, Christine, Siska,  Wim DJ, Mario, Nico, Tom, Emiel, David, Freddy en Willy.


                      

                                                                       Intern reglement


1. Schade aan de bus:


Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus, vb het dak stuk maken, diefstal en andere zaken van deze aard leiden automatisch tot een schorsing uit de club. Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,…), moet dit komen melden aan het bestuur en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig). Zoniet zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.


2. De bus opzettelijk bevuilen kan niet (sigarettenpeuken op de grond gooien, kroonkurken op de grond gooien, drank of drankresten uitgieten,…). Het bestuur doet immers zijn best om over de bus verspreid een aantal plastic zakken te hangen waar men afval kan in gooien.


3. Ambiance op de bus.


Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit verband zijn: op het dak kruipen en veelvuldig hard op de ruiten kloppen.


4. Roken , drugs en sterke drank zijn ten strengste verboden op de bus. Wie hierop betrapt wordt, wordt automatisch voor een bepaalde periode geschorst.


5. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil (maar geen sterke drank, zie artikel 4). De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, overgeven,…) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt (bij gebrek aan beterschap) het risico te worden geschorst.


6. Toilet op de bus.

De toestand van de toiletten is voor bepaalde buschauffeurs een steeds weerkerende bron van ergernis. Sommige chauffeurs laten dan ook hun toilet gewoon op slot en geven enkel toegang aan vrouwen en eventueel kinderen.  Het is aan het bestuur om te beslissen waar er gestopt wordt en hoe lang deze stop duurt, bij verre verplaatsingen kan er meermaals gestopt worden.


7. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de club. Vandalisme in en aan stadions, het aanvallen van onschuldige mensen en andere zaken van deze aard kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.


8. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

•eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus

•eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg

•eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit.

•eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.

•eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis.


9. Als er zaken zijn die u niet bevallen, kunt u deze altijd melden aan het bestuur. Indien uw grieven gegrond zijn, zal hier zeker rekening mee gehouden worden. Wij staan open voor elke vorm van kritiek. Af en toe eens discussiëren, kan alleen maar leiden tot vooruitgang.

 

10. De bus vertrekt voor en na de match altijd op het afgesproken uur. Er wordt op dat uur in principe niet geteld of iedereen er is. Wij gaan er van uit dat wie er niet is, verkiest niet mee te rijden en dat is zijn goed recht. Wij zijn immers geen schoolbus.


Vertrekuren na de Match: Onmiddellijk na de match.


11. Ruzie zoeken of vechten met anderen op de bus kan niet. Het voornaamste doel van de bus is op een gezellige en voordelige manier naar de wedstrijd gaan kijken. Alle mensen op de bus zijn Club Brugge supporters. Als er enkele bij zijn wiens persoonlijkheid u verder minder op prijs stelt, zult u zich daar moeten bij neerleggen, niet iedereen heeft immers hetzelfde karakter. Ruziemakers worden dus niet geduld op de bus, zij verpesten de sfeer.

 

12. Alle opmerkingen in verband met de bus of de chauffeur moeten aan het bestuur gemeld worden. De gepaste conclusies zullen dan getrokken worden. Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur zullen dus niet geduld worden, die mens is ook maar een mens.

 

13. Ook in het clublokaal dient iedereen ten allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus). Hou er rekening mee dat er daar mensen zijn die geen voetballiefhebber zijn of voor een andere club supporteren, dit is hun volste recht.

 

14. Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat het bestuur zal vergaderen over de zaak en een sanctie uitspreken. Eventueel kan een dergelijke vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus zelf. In zware gevallen zal het bestuur niet aarzelen te stoppen en de boelzoeker van de bus te gooien, desnoods op een parking langs de autostrade.

 

15.Wie een schorsing oploopt door onze supportersclub, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid van de supportersclub genoot


16.Wie geschorst wordt door Club Brugge of door de voetbalbond kan nog lid blijven bij onze supportersclub maar kan niet mee op verplaatsingen voor uitwedstrijden met combiregeling.


17. Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. Een tweede inbreuk tegen het intern reglement betekent echter automatisch de definitieve uitsluiting uit de club.

 

18. Wie tickets bestelt, moet die in principe op voorhand betalen. Hiervan kan worden afgeweken als het bestuur de personen in kwestie voldoende vertrouwt. Mensen die kaarten bestellen, maar uiteindelijk niet kunnen meegaan naar de match, moeten hun kaart toch betalen. (tenzij er nog een andere koper voor het ticket gevonden wordt door de besteller zelf). Mensen die kaarten bestellen en zelfs na herinnering niet willen betalen worden definitief uit de supportersclub gesloten.

 

19. De naam van wie definitief wordt uitgesloten, kan worden doorgegeven aan de Supportersfederatie van Club Brugge. Op die manier weten ook andere supportersclubs welke mensen betrouwbaar zijn en welke niet.

 

20. De bestuursleden verbinden zich ertoe ten allen tijde het goede voorbeeld te geven en kunnen ook ter verantwoording geroepen worden indien zij dit niet doen.

 

21. Voor de uitwedstrijden met een beperkt aantal tickets, geldt volgend principe. Busabonnementen hebben voorrang op iedereen. Leden met de meeste punten en de meeste verplaatsingen krijgen voorrang. De voorrang geldt wel slechts tot 7 dagen voor de match. Wie dan nog niet gereserveerd heeft, verliest zijn voorrang en vanaf dan hanteren wij het principe: Wie eerst komt, eerst maalt. 


22. Iedereen die op de bus stapt, verklaart zich automatisch akkoord met dit intern reglement


Het bestuur