Lid wordenLid worden
 

Het lidgeld  bedraagt 10 euro. Per ieder onder hetzelfde dak wonend bijkomend lid is er 1 euro korting. Onze trouwe leden kunnen hun lidmaatschap ook hernieuwen door 10 euro te storten op ons rekeningsnummer BE04 0688 9541 7131 van supportersclub blauw-zwart Aalter met vermelding lidgeld en naam.


Nieuwe leden kunnen steeds terecht in ons lokaal, bij één der bestuursleden of door te storten op ons rek.nr BE04 0688 9541 7131 met vermelding lidgeld en naam.

De gegevens, naam, adres, geb.datum, gsm.nr, emailadres en bij een abo op Club, vak, rij, plaats, reservatie.nr en cus.nr kan je doormailen naar franky-pientje@skynet.be met vermelding lidgeld en naam. 


Voordelen bij lidmaatschap:


Sinterklaasfeest van 0 tot 8 jaar met een mooi geschenk, ook voor sponsors.


Nieuwjaarsreceptie met 5 gratis drankbonnetjes.                   


Eetfestijn voor iedereen, leden betalen minder dan niet leden.                 


Om de 2 jaar een supportersavond waar onze peter aanwezig is en enkele andere clubspelers.         


Er worden ook nog enkele andere activiteiten georganiseerd.

Kersmarkt in Duitsland, bowlingavond enz...


 


                                                                                    Het bestuur